SÍLA SMEČKY TKVÍ VE VLKOVI
A SÍLA VLKA TKVÍ VE SMEČCE

CO JE KMENOVÉ VŮDCOVSTVÍ?

ČLOVĚK

Lidé se seskupují nejen do pevných struktur firem a sportovních týmů, ale zároveň se nevědomě spojují do tzv. kmenů, které mají podobné hodnoty. Odráží jejich kulturu, pracovní nastavení a atmosféru.

Člověk je tvor společenský, vždy se sdružoval v tlupách z důvodu přežití. Jednotlivec přirozeně není schopen uspět sám. A tak je tomu samozřejmě i na pracovišti. Efektivita a stupeň kultury však musí jít ruku v ruce, aby organizace dosáhla skutečně stabilního růstu.

Získání jasné představy, kde se člověk nachází ve vývoji celé kultury organizace, mu umožňuje vykročit správným směrem k dalšímu rozvoji. Stabilního růst celého týmu a konkrétních jedinců se dosahuje pozvedáním celé kultury organizace a tím se zvyšuje její efektivita a organizovanost.

KMEN

= společenství maximálně 150 lidí, které něco spojuje. Může to být oddělení ve firmě, zájmová skupina, fanoušci klubu, ale třeba i gang. Kmeny jsou naší přirozeností, naším vrozeným týmovým DNA. Nedokážeme je vymazat nastavením firemní struktury.

Uznávaná výzkumná práce profesora Davida Logana a kolektivu popisuje stupně kmenové kultury od těch nejtriviálnějších, až po ty nejsofistikovanější, které chceme v životě zažívat. Zároveň sděluje jasnýpostup, jak "svůj kmen" na vyšší úroveň vyzvednout.

LEADER

Existuje mnoho druhů Leadershipu. Nicméně již není možné spoléhat na prostý autoritářský režim nebo metodu "cukru a biče". Ti nejlepší pracovníci znají svoji hodnotu a v nastupující postkonzumní společnosti je nutné spojit je se zaměstnáním mnohem větším svazkem než je plat a benefity. Rozdíl oproti jiným metodikám leadershipu je, že neřeší pouze jedince a jak být lepším leadrem, ale řeší jak pozvednout celý kolektiv a že úspěch závísí na společné práci a jak si leaderství užít jako tým.

Jak propojit společné hodnoty a cíle, aby se z vašeho týmu stal prosperující a obohacující KMEN Vám můžeme pomoci my.

 
 

OTEVŘENÝ SEMINÁŘ

Nemáte svůj "kmen" pro uspořádání semináře? Nevadí! Nahlédněte do Kmenového vůdcovství na otevřeném semináři v Praze nebo Brně.

Na semináři si představíme všech 5 stupňů kmenové dynamiky. Cílem semináře je zažít si emocionálně a informativně čtvrtou úroveň kmenového vůdcovství a vnímat její výhody do společné práce a týmu.

KDO JSME

MARTIN MÁSILKO

Martin se věnuje přes 12 let vzdělávání dospělých v oblasti vrozených talentů lidí a jejich využití v práci i soukromém životě. Metodiku Kmenového vůdcovství používá nejen na školeních, ale i ve své firmě.

DRAHOSLAV MENČÍK

Drahoš má bohaté zkušenosti z vedení rodinné výrobní firmy. Rád pomáhá ostatním společnostem nastavit funkční procesy nejenom v oblasti Leadershipu. Mimo jiné je i moderátor Hitradia Vysočina.

JAN KLUSÁK

Honza jako regionální ředitel nasbíral cenné zkušenosti s řízením lidí a procesů ve finančním sektoru, které spolu s ověřenými metodikami rád předává na školeních a konzultacích.

PETR JANSA

Petrje překladatelem knihy "Zrození kmenového vůdce". V současné době se angažuje  na pomezí právního poradenství a mediace. Ohniskem jeho zájmu jsou zdravé vztahy na pracovišti.

Naše vize

Jsme tým lidí, který se svojí prací snaží plnit vizi, aby co největší počet lidí přijal a rozvíjel své vrozené silné stránky. Chceme zkvalitňovat pracovní kolektivy, aby "práce" nebyla jen nutným zlem k výdělku peněz, ale příjemných místem k vytváření hodnot jedince a společnosti. Koncept kmenového vůdcovství nás uchvátil, realizovali jsme ho na svém interním týmu a nyní pomáháme firmám a dalším spolkům, aby se i jejich kmen mohl posunout z práce na poslání.Rozhovor

NABÍDKA FIREMNÍHO SEMINÁŘE

Úvodní celodenní školení je zaměřeno na vtipné, názorné a praktické popsání všech 5 stupňů kmenové kultury, se kterými se ve firemním prostředí můžeme setkat. Školení vedou dva senior lektoři s konkrétními zkušenostmi z firemního prostředí. Za použití videí, grafických schémat a cvičení danou látku propojí s vlastními zážitky účastníků. Cílem semináře je zažít si emocionálně a informativně čtvrtou úroveň kmenového vůdcovství a vnímat jejich výhody do společné práce v týmu. Na konci semináře účastníci obdrží skripta - Tahák kmenového vůdce, který sumarizuje všechny úrovně a jak dostávat lidi na vyšší úrovně.

Cena za seminář: 23. 900,-Kč

V čase: 9:00 - 17:00

V ceně jsou obsaženy dva týmové testy. První je na měření úrovně kmenového vůdcovství a druhý je na hodnoty týmu. Obojí je anonymní. Testy přináší cenné informace o týmu a vztahu k firmě a hodnotách. Na seminář navazují další školení, workshopy a individuální konzultace, které už pracují s konkrétním zadáním, které chce daný tým řešit a kam se potřebuje posunout.


© Copyright Kmenové vůdcovství